Tag Archives: školski odbor

Najveći problem?

Zašto se koncentriram toliko na religiju, zar nema važnijih pitanja? Ima. Baš zato. Žalosno je da u 21. stoljeću ne samo da još uvijek raspravljamo o pitanjima koja su odgovorena još u prošlom, nego rasprava, čini se postaje sve žešća. Uzmimo evoluciju za primjer – do 19. stoljeća opće prihvaćena činjenica je bila teološka tvrdnja