Tag Archives: evolucija

Teoretiziranje, teorija, teologija, i mali t koji još ne ide u školu

I, na  čemu smo sad? Manje-više na tome da je glupost reći da je evolucija nedokazana. Pri tome ne mislim na pojam evolucije, koji se može odnositi na bilo kakvu promjenu (na bolje), nego na biološku evoluciju kao znanstveno područje. Biološka evolucija ukratko znači da se organizmi mijenjaju tijekom vremena – dakle EVOLUIRAJU i to je znanstvenim metodama utvrđena

Najveći problem?

Zašto se koncentriram toliko na religiju, zar nema važnijih pitanja? Ima. Baš zato. Žalosno je da u 21. stoljeću ne samo da još uvijek raspravljamo o pitanjima koja su odgovorena još u prošlom, nego rasprava, čini se postaje sve žešća. Uzmimo evoluciju za primjer – do 19. stoljeća opće prihvaćena činjenica je bila teološka tvrdnja